المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Kiswahiliالصفحات : [1] 2

 1. Al’Imam Al’Mahdi Anawabashiri Ma Hizbu Zote Wanao Kanusha Kitabu Kwa Adhabu Inao Nyesha Bila Ya Mawingu inawajia kutoka Kaskazini magharibi
 2. Bayan Ya Ushuhuda Ya Kumtoa Muhammad Mtume Wa Allah - Swallah Allahu Aleyhi Wa Alihi Wa Salam - Kutokana Kwamba Yeye Alikua Anmpenda Mke Wa Zaid Ibnu Al’Haritha ..
 3. Tasbihi Ya Majabali Na Radi Na Ndege Kwajili Ya Allah Al’Wah7ed Al’Qahar..
 4. Al’Imam Al’Mahdi Anatuzidisha Kuijua kuhusu Bayana Ya Aya Tukufu: {إنها لإحدى الكبر‌ ﴿٣٥﴾ نذير‌ا للبشر‌ ﴿٣٦﴾ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر‌}
 5. Khalifa Wa Allah Na Mja Wake Al’Mahdi Nasser Muhammad Al’Yamani Anatangaza Al’Quds Ni Mji Mkuu Wa Waislamu Wa Milele..*
 6. Tangazo ya Hali Ya kueneza Uvumi Ya habari Ya Kuliwa Kiongozi Ali Abdallah Swaleh..
 7. ( Jibu ju ya mkusanyiko ya maswali ju ya mwanachama Alkatib Alazraq) Alaa Wallah enyi ma3ashara ya alsunna wa Aljamaa na ma shia Al’ithnaashar hatoamini porojo zenu mtu yoyote ana akil
 8. Fatwa ya Waulizaji kuhusu Muda Ya Kuka Ya Watu Wa Pango(As’hab Alkhaf) Kuka Kwao Kwa Mara Ya kwanza Na Mara ya pili kulingana na hisabu ya Sayari Tatu Katika kitabu, Ukumbusho Kwa Wenye
 9. Allah Ta3ala Asema: { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّه يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا } صدق الله العظيم
 10. Fatwa Ya Al’imam Al’Mahdi Kuhusu Mimba Ya Al’sidiqa Maryam
 11. Allah Amlani Yule Atakae Kumua Mwislamu Kwa Hoja Ya Uwislamu Wake Na Ame’ghadhibika Juu Yake, Na Lana Za Allah Juu Ya Atakae Kumua Kafiri Kwa Hoja Ya Ukafiri Wake Wala Hajamfanyia Uwadu
 12. Malaika Wakubwa Zaidi Kuliko Wote Katika Kitabu Wao Ni Wanane Ndio Wanao Beba Arshi Yake Subhanahu Wa Ta3ala..
 13. Amerudisha Jibu Al'Imama Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Kwa Ma'Fadhilat Alsheikhen Ma Shekhe wawili Swadik Al'beydhani Na Mwenzake Ibrahim Al'Wahabi
 14. Hakika Sunna ya kweli katika hukmu ya Swala yatabikiana na haki katika kitabu, Na Haitakikani Kwa Kitabu Cha Allah Na Sunna Ya Mtume Wake Za Haki kwamba zifarakiane ndio zikhitilifian
 15. Hivi Punde Kwa Wanadamu Wote,Bayana Ya Kalenda Ya Mwaka Ya Al'Qamariya Kutoka Kwa Muhkam Al'Quran Al3adhim Ya Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani.
 16. Ukumbusho na mawaidha kutoka kwa Al’Mahdi Al’Muntadhar kwa viongozi wa Waislamu warabu wao na maajami wao na baki ya wote wa viongozi wa wanadamu
 17. ️Hukmu Ya Kufanya tendo la Fahisha baina ya wanaume na hukmu ya kusagana baina ya wanawake..
 18. { Hivi Hawamwangali Ngamia Vile Alivo Umbwa }
 19. Anarudisha Jibu Alimam Almahdi Kwa Nduguyangu Alamiri: Hivi hujuwi kua (Alwasila) Ni daraja karibu kwa Arshi ya Al'Rahman katika Bustani ya Juu kwenye Janat Al'Na3im?
 20. Haraka ... Ifwatilieni moja katika ma alama ya saa ambao itaonekana kwa kukamilika mwezi wa shaban 1438,h bada kuzama jua la jumaine 9-5-2017 kabla tarehe yake ilio hadidiwa kwa sabab
 21. Haraka kwa wote viongozi wa warabu na wa'ajami na mataifa yote ya binadam, twatangazia lini usiku wa nusu ya shaban kwa mwaka wenu hu 1438 na wala hatujuwi kama hi bado ni onyo ama sha
 22. Fatwa ya wengi katika waulizaji kutaka fatwa kuhusu suali ambalo lina umuhimh mkubwa ili kuinua dhulma juu ya waliodhumiwa katika ma yatima wa kislam..
 23. Kikao Cha AL'TASHAHUD Cha Mwisho)}]
 24. IDADI kamili Ya Manabi Na Mitume
 25. ️Imeteremka kwa kalamu ya Al’Imam Al’Mahdi Nasser Muhammad Al’Yamani Bayana kukumbusha Bayana Ya Zamani, Na ameiandika Al’Imam Al’Karim hu Ukumbusho Sasa Hivi Kwa Tarehe 20- Jamadi Al’A
 26. Bayana ya 7hijab ya kislamu kwa wanawake wote wa umma
 27. Ewe Habib Alhabib Mimi Hakika Nakuona Uko Kwenye Shaka Inautetanishi Kuwa Yaweza Kuwa Mimi Ni Almahdi Almuntadhar.
 28. "maana ya "ALSHUKR
 29. <Na Enye Ma3ashara Al'Muminin Na Iwe Mapenzi Yenu Makuu Yawe Ni Ya ALLAH Na Mushindane Kwa Kumpenda Na KUTAKA Kuwa Karibu Kwake Ikiwa Nyinyi Mwa'Mwabudu Yeye
 30. Miujiza wa Alimam Almahdi kubaini kilio fichika katika Alquran na kufafanuwa bayana ya dhi Alqarneyn Ibrahim ibnu Isma3il ibnu Ibrahim ibnu Azaar..
 31. Al'Imam Al'Mahdi Anatuzidisha Ufafanuzi Kwa Haki Kwa Yale Yanao Husiana Na Swala Ya Idi
 32. Jibu la Alimam kwa masuali ya Omar Faruq
 33. Na Kadhalika Mashuhada Amewazidisha Allah Kwenye Miyili Yao Zaidi Basta Ukunjufu
 34. Kurudisha Jibu Juu Ya Al'Rafidhi Hata Alnukhaa Lakini Hakuna Tafauti Katika Shiriki Baina (Mubalagha) Kutukuza Kwa Mtume Ama Nabi Ama Kati Ya Wema Walio Kirimiwa ..
 35. Kutoka Kwa Al'imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Mwenye ilimu ya Kitabu Kwa Raisi Wa Wamerika Dunald Taramp, Ukweli sisemi juu Ya Allah ila ni Haki ..
 36. Bayana Ya Kauli Ya Allah Ta3ala: }فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ } صدق الله العظيم.. {Lakini Haitowafa Maombezi Ya Waombelezaji } Sadaqa Allah Al3adhim..
 37. ✅[{(Ma'Bayana Ya Al'Imam Katika Hukmu Ya Wudhu Na Swala Na Wakati
 38. Fatwa Ya Alimam Almahdi Kuhusu mauti ya Mtume Wa Allah Swala Allahu Aleyhi Wa Alihi Wa Salam
 39. Mawuidha Kwa Ndugu'Yangu Uqda Basi Usizidishe Uqda Ju Ya Mm Al'Shi3a Na Al'Sunna ..
 40. Ndugu Mkarimu Sio Mauti Kwa Wamerika Wala Sio Mauti Kwa Mayahudi
 41. Lakini Swala Mbali Na Zilio Faridhiwa Ni Swala Za Nafli..
 42. Sijuwi Kwenye Uhai Kwa Binadamu Pasi Na Sayari Ya Maji Ambao Munao Ishi Juu Yake
 43. Kutoka kwa Alimam Almahdi kwa wapendwa wangu Alanswar Alsabiqina Alakhyar
 44. Malaika Wa Mauti Ni Nani
 45. *: Hivi Punde Kutoka Kwa Al'imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Kwa Watu Wa Falastin* *.. Subirini Na Mujisubirishe Na Mujifunge Na Mumche Allah Hakika Mutafaulu*
 46. { Naye atazungumza na watu katika utoto wake na katika utuuzima wake, na atakuwa katika watu wema} { وَيُكَلِّمُ النّاس فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ }
 47. Jina pamoja na jina la Allah
 48. Hakika Ya AlQuran Ni Maneno Ya AlRahman Ina Ufafanuzi Wa Kila Kitu katika uhakika Ya Watu Na Uhakika Wa Ulimwengu ..
 49. Nini Hio Msimamo Wa Yule Atakae Mfisha Allah Katika Ma Al'Anssar Kabla Kifo Cha Al'Imam Al'Mahdi Juu Yake Swala Na Salam
 50. * Jibu La Al'Imam Al'Mahdi Kwa Yule Ambae Imemchukua utukufu Kwa Dhambi Basi Itamtosha Jahanam Na Paovu Mwisho Wake Ikiwa Atakata Na Akawa Na Kiburi Juu ya Bayana Ya Haki Kwa Ukumbusho
 51. Leilatu'alqadr
 52. Bayana Ya Zaka Na vipimo vake
 53. Jiwe leusi ( Alhajar Al aswad ) Alama ya kuanzia tawafu kutufu kwa nyumba tukufu ndio ana'aza kuanzia pembe yake na anamalizia kwa pembe yake katkia kila Tawafu Mzunguko na inamalizik
 54. Vazi La Dhahabu Kwa Wanaume
 55. Kurudisha dhidi kwa burhan ambayo ni mu7hkam kutoka kwa Alquran Al3adhim kwa daktari Ahmad omro..
 56. Imamu wangu mkarimu nini kinacho kusudiwa kawa kutaja "muthana" wawili kwenye aya karimu:
 57. Mwenye kuitakidi kwa shafa3a ya waja mbele ya mikono ya mola anae Abudiwa basi tayari amimshirikisha Allah..
 58. Amirudisha jibu Almahdi Almuntadhar kwa shetani katika mashetani binadamu wale ambao wamichukia ridhwan ya Allah "Alna3im Alakbar" NEEMA KUU.
 59. ✅30 MGONGANO wa MAHDITHI
 60. الأرض مركز الكون في الكتاب المكنون، أفلا يؤمنون؟ Ardhi ni kituo cha ulimwengu kwenye kitabu Almaknun, Basi hawa'amini?
 61. Bayan muhimu sana kwa kila Muwislamu anae shuhudia kuwa Laillaha Ila Allah na amishihudia kuwa Muhammad Mtume wa Allah na ana'amini kitabu cha Allah na Anamini Alsuna Alnabawia Za Kwe
 62. Hu ni ukumbusho na mawaidha kwa wacha’Mungu katika wale ambao wameyakinisha kwa utawala wa ilimu ulio wazi basi haitowachukua utukufu kwa dhambi.
 63. Fatwa Ya Al'Imam Al'Mahdi Kuhusu Mwili Ulio Wekwa Kwa Kiti Cha Nabi Allah Suleman ...
 64. Almahdi Almuntadhar anamaliza hoja ya Akili na mantiq usawa Mazungumzo yake na Shekh Omar katika Akid ya Adhabu ya kaburi..
 65. Bayana Ya Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Kuhusu Ufufuwaji Wa Mara Ya Kwanza Kwa Wale Anao Taka Allah Katika Makafiri, Na Wala Asiwafitini Al'Masi7h Al'Kadhab, Na Mumche Al
 66. Khitan kukhitini sio ila ni ya mtoto wa kiume peke, ama kuchinja basi ni ya wote. ختان ليس إلا للولد فقط، وأمّا الذبح فلكليهما
 67. Fatwa ya haki kutoka kwa mwenye ilimu ya Kitabu kwa yale anayo yasema anae swali wakati anapo inuka kumaliza kuruku kwenye Swala
 68. Kwamfano افتراضي
 69. Alhiikma Alilahiya fi tariqat Altabligh Hikma Ya Mola Mlezi Katika Njia Namna Ya Kubalighisha
 70. Na Ni'Ne3ma Ipi Is'pokuwa Hi Wantaka !? Na Tayari Ame'Wasahilishiya Allah Kusahilisha فأي نعمةٍ غير هذه يريدون وقد سهّلها الله تسهيلاً؟
 71. Habari hivi punde kwa wote Ma Alanssar Alsabiqina Alakhyar kwenye Zama Za Mazungumzo Kabla Ya Kudhihirika kwa kutawala Na Ukombozi Ulio Wazi ..
 72. Fatwa kuhusu ada ya siri.. فتوى العادة السريّة..
 73. Shahada ya haki ya yakini kwa wote ma Anssar walio kirimiwa شهادة الحقّ اليقين إلى كافة الأنصار المُكرمين..
 74. {Na Nikauli Gani Bora Kuliko Yule Anae Lingania Kwa Allah Akatenda Mema Akasema Mimi Ni Miongoni Mwa Waislamu},
 75. Jibu la Alimam Almahdi kwa sa'ad.. ردّ الإمام المهدي إلى سعد..
 76. Hakuna siku ya kiyama njia tutapita ju ya moto chini jahanam
 77. من الإمام المهديّ إلى القول الصواب وفصل الخطاب .. Kutoka Kwa Al'Imam Al'Mahdi Kwa Kauli Ya Sawa Na ufafnuzi wa khutba
 78. Kutokezea kwa "Al'Dabaa"
 79. Zaidi katika ilimu kwa Mulizaji katika Anssar Walio Tangulia Walio Bora Mpenzi wangu kwajili ya Allah Awadh Ahmad Yaakub Almukaram Muhishimiwa..
 80. Na3im Ya Roho Ya Kinafsi Ana'Wanyoshea Allah Nayo Hizbu Yake Na Wao Bado Wako Katika Maisha Ya Dunia
 81. Ewe Ambae Ni Al'Mudhafar, Na Je Wajuwa Kwanini Amefanya Allah Mwenye Daraja "Al3aliya" Ya Ju Hajulikani ?
 82. Nani Ambae Ni (AL'QARIN) Rafiki Katika Hi Aya Karimu: { قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِ‌ينٌ } {Akasema Msemaji Moja Miongoni Mwao Hakika Mimi Nilikua Na Rafiki}
 83. Jee yule ambae kwamba amejua uhakika wa Al'Na3im Al'a3dham Amekua maasum kufanya kosa ? Na Jibu: hapana Sio Maasum Kufanya Kosa ..
 84. Bismillah Al'Wahid Al'Qahar Ame'Udhurika Mwenye Kuonya Na Tunawazidishia Kwa Bayana Ya (Almus'faarrn) Rangi Manjano Kwa Haki Kuhusu Ki'mbunga Cha Manjano (Almusafar) Pindi Ikizidi Ku'S
 85. Allahuma nimebalighisha Allahuma Suhudia .. Bismillah Al'Rahman Al'Rahim
 86. Amerudisha Jibu Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Kwa Fadhilat Al'Shekh Suleman Ajlan Mwenye Vita Va Matangazo Juu Ya Al'Imam Al'Mahdi Katika Chanel Ya Safa..
 87. Hivi hamuoni kuwa imezaliwa hilal kabla ya kupatwa basi ikakutana nae juwa nayo ni hilal katika mwanzo wa mwezi Jamadi Al'thania ya mwaka wenu Huu 1438?
 88. ( ردود الإمام على أبي عبد الله الباحث عن الحقّ ) (Majibu Ya Al'imam Juu Ya Abi Abd'Allah Mtafiti WA Haki)
 89. تحذيرٌ من مكرٍ خطيرٍ إلى كافة الأقطار العربيّة خاصةً والمُسلمين عامةً .. Tahadharisho Kutokana Na Njama Hatari Kwa Inchi Zote Za Kiarabu Hasa NaZa WA Islamu Kwa Jumla ..
 90. ا Kurudisha Jibu Kwa Yule Ambae Anajita Hashimi Mu'utabaron Kutoka Al'Albeyt Walio'Tahirika Na Yeye Ni Katika Ma'Shetani Watu Katika Wale Wanao Dhirisha imani Na Wanaficha Mbinu ili Waz
 91. Tahadharisho Na Onyo Na Bishara Kwa Nusra Karibuni Basi itikieni Amri Ya Allah Enyi Ma3ashara Ya Waislamu Na Muingie Kwenye Uwislamu Nyote Kujitayarisha Kutoka Kupigana Na Aduwi Wa All
 92. Hivi Punde .. Al'Mahdi Al'Muntadhar Ana'Tangaza Kuendelea Altanawush Mvutano Na Uwingi Wa Ma'Zilzala Kwenye Bahari Na Bara Kwa sababu Kukurubia Sayari Ya Saqar Ya Moto Basi Mcheni'Mung
 93. Kuwa Mahdiyan Kwa Haki Na Ulinganie Kwa Njia Ya Mola Wako Mlezi Kwa Kujuwa Kutoka Kwake Utafuzu Kufuzu Kukubwa...
 94. Bayana Ya Kusadikisha Allah Kwa Bayana Ya Ufafanuzi Wa Siyasa" Ya Hatari Ambao Tuliandika Kabla Ya Miyaka Miwili Ama Zaidi Kabla Haijatokea Tokeo, Na Je Imepatikana Kwenu Ukumbusho?"
 95. Fatwa Ya Idadi Ya Wake Wa Mumammad Mtume Wa Allah Sala Allahu Alyhi Wa Alihi Wa Wasalam Na Haja'Mhalalishia Allah A'Owe Zaidi Ya Wanne Huru..
 96. Bayan Al'Sibgha Umbile: Fitra Ya Allah Ambao Ameumba Watu Nayo Hapana Kubadili Kwa Viumbe..
 97. [{(habari za raisi mpya wa amerika donald trump)}] alshetan alakbar bada iblisi
 98. Zilzala yapiga inchi ya Al'yaman kwa daraja tafauti kwa wilaya zote kusadikisha Bayana ya Al'imam Al'mahdi kwa kupewa Adhabu daraja ya pili kabla halijatokea hilo tokeo,kwa njia ya kua
 99. الردّ على محمود من القرآن المجيد بالبيان الحقّ لكلمة التوحيد.. Kurudisha Jibu Kwa Mhmud Kwenye Al'Quran Al'Majid Kwa Bayana Ya Haki Kwa Neno La Tawu'Hid..
 100. Kutoka Kwa Al'Mahdi Al'Muntadhar Kwa Wanao'Kanusha Kwa Ukumbusho Wao Kama Mapunda Walio Toroka Kumkimbia"Qaswara"Simba, Na Wao Maelfu Na Qaswara Ni Moja!!,
 101. Fatwa Ya Al’Imam Al’Mahdi Kuhusu Zaidi Wanaopatikana Kurepiwa katika wanawake
 102. Usiwe Shadidi Ewe Talhat, Na Bashiri Wala Usikimbize, Na Ufwate Bayana Ya Haki Ya Ukumbusho ..
 103. Hakufanya Allah Taurati na injili Ambazo Zimeherufiwa Ni Hoja Juu Ya Warabu Na Amejua Allah Kwa Yale Watako Yasema Warabu, Basi Alafu Aksmamisha Hoja juu Yao Kwa Kuteremsha Al’Quran Ya
 104. Hivi Punde Kwa Wale Wanao Funga Siku Ya Arafa Katika Ma Anssar Walio Tangulia Walio Bora Katika Zama Za Mzungumzo Kabla Ya Kudhihiri ..
 105. Hakika Ya Wacha’Mungu Wana Bishara Kwa Kuingia Kwao Pepo Siku Ya Kufa Kwao Mpaka Kufufuliwa Kwao, Na Hivo Hivo Bishara Ingine Kwenye Siku Ya Kufufuliwa Kwao ..
 106. Amefanya Allah Asali Rangi Mbali Mbali, Na Hivo Ni Kwajili Watu Waweze Kutafautisha Aina Ya Asali Kwa’Kua Kila Aina Ya Asali Ni Shifa Ya Maradhi Fulani Na Asali Ya Al’aMashaj Ni Dawa K
 107. Kuhusu kutawasali kwa Allah kupitia waja wake waliokurubishwa.. . شأن التّوسل إلى الله بعباده المقربين..
 108. ردّ الإمام على السائل عن بيان سورة الفلق.. Amejibu Al’iImam Juu Ya Mulizaji Kuhusu Bayana Ya Surat Al’Falaq..
 109. نصيحة المهديّ إلى من يريد الحقّ .. Nasaha Ya Al’Mahdi Kwa Yule Ataka Haki
 110. ســجـــــــــود الســــــــــهـو .. Sujud Asahwu ..
 111. [ Hivi Punde ] { Na atakae kumua mumini kusudi basi malipo yake ni jahanam milele ndani yake na ameghadhibika Allah juu yake na amemlani na amemwandalia yeye adhabu kuu } Sadaqa Alla
 112. Hakika Ya Swala Zote Sawa iewe Swala Ya Faradhi Ama Swala Ya Wajib Ama Swala Ya Kujitolea Basi zote Ni Raka Mbili ..
 113. مزيدٌ من البيان للسائلين الباحثين عن الحقّ من المسلمين والناس أجمعين.. Zaidi Katika Bayana kwa Waulizaji Wanaetafuta Haki Katika Waislamu Na Watu Wote ..
 114. البيانُ الظاهريُّ والعلمُ الباطني في آيات القرآن الكريم.. Bayana Ambao Ni Dhahiri Na Ilimu Ya Undani Katika Ma Aya Za Al’Quran Al’Karim..
 115. Suali/ Jee Kweli Atawafufua Allah Watu Siku Ya Kiyama Mwislamu Na Kafiri Hali wakiwa Tupu Uchi Hawana Vazi ? س/ هل حقا يبعث الله الناس يوم القيامه المسلم و الكافر حفاة عراه ؟
 116. Umesema Kweli Ndugu’yangu Husein Hakika Wao Wametabikisha Hi Hadithi ilio Zushwa Shibiri Kwa Shibiri Na Pima Kwa Pima Na Mkono Nayo Hadithi Ni Kutoka Kwa Sio Allah..
 117. UKhilafa Baada Ya Ma Nabi Nayo Ni Ya Ambae Anae Juwa Zaidi Kwa Kitabu Cha Allah
 118. “ Al’Imam Al’Mahdi Sio Katia Ma Qurani”
 119. ابتلاء الله سبحانه لنبيّ الله أيّوب عليه السلام.. Amempa “ibtila” mjaribio Allah Subhanahu Ametukuka Kwa Nabi Wake Ayub Juu Yake Salam ..
 120. Namna Ya Kumshukuru Allah Kwa Kutumilizwa Al’Mahdi Juu Yake Al’Salam Nayo Ni Museme Kama Walivo Sema Wafwasi Wa Al’Nabi Al’Ummiy: { Wakasema Tumesikia na tumet'ii. Tunakutaka maghfira
 121. عام الفيل و محاولة هدم الكعبة بيت الله الحرام، وحجارةٌ من سجيل .. “3Am Al’Fil” Mwaka Wa Ndovu Na Majaribio Ya Kubomoa Al’Kaaba Nyumba Ya Allah Al’Haram..
 122. { Tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia: Mnyonyeshe. Na utakapo mkhofia basi mtie mtoni, na usikhofu } Sadaqa Allah Al3adhim..
 123. ليس إبليس أبا الجانّ بل من الجانّ، وذريته الشياطين.. Sio Kwamba Iblisi Ni Baba Wa Ma Jini Bali Ni Katika Ma Jini, Na Kizazi Chake Mashetani ..
 124. Tangazo La Mshangao Mkuu Kwa Wote Wanadamu Kwa Yule Atakae Miongoni Mwao Awe Ata’tangulia Ama Achelewe, Na Jambo Ni La Allah Al’Wa7hid Al’Qahar ..
 125. Hakika Jua Litafikilia Mwezi Pakuba Na Pakubwa Sana Kwenye Mwandamo Wa Ramadhani Ya Mwaka Wenu Huu 1439 Kusadikisha Sharti Katika Masharti Makuu Ya Saa Na Alama Ya Kusadikisha Al'Mahdi
 126. Kukumbusha kutoka muhakam ilio wazi maana yake ukumbusho kwa wanao’tunga uwamuzi katika waislamu ..
 127. Al’Imam Al’Mahdi Nasser Muhammd Al’Yamani Anawahdharisha Wale Wanao Khalifu Amri Ya Allah Na Mtume Wake Kutokana Na Ghadhabu Ya Allah Na Hasira Zake Na Adhabu Yake ..
 128. Kauli ilio fupishwa kuhusu "Al’masi7h alkadhab alasher” masi7hi mrongo menye shari na suali kwa mulizaji na jibu kwa suali lake ..
 129. إلىأحبتي المسلمين الصــــــــــائمين .. Kwa Wapendwa Wangu Waislamu Wanaofunga ...
 130. Jibu La Al'Imam Al'Mahdi Kwa Dada Ammatu Al'Rahman
 131. إعلان بيان هاشتاق قمر ليلة الاتّساق لشهر شوال 1439 .. Tangzo La Bayana Hashtag Mwezi Usiku Wa Uthabiti Wa Mwezi Wa Shawal 1439.
 132. Bayana Imetumwa Kutoka Kwa Simu Ya Al’Imam Al’Mahdi Al’Muntadhar Nasser Muhammad Al’Yamani Kwa Simu Ya Anssari Alaa Adin Nur Adin Kwenye Tarehe Yake Na Wakati Wake Chini Ya Bayana Na Ba
 133. كذلك يطلق على الذين لا يقرأون الكتاب من اليهود أنّهم أميّون.. Hivo Hivo Wanaitwa Wale Hawsomi Kitabu Katika Ma Yahudi Kwamba Wao Ni Umiyun..
 134. Kurudisha Jibu kwa Haki Hakika Sisemi Ju Ya Allah ispokua Haki, Na Nawazidishia ilimu Kwa Idhini Ya Allah Mwalimu Wa Al’Imam Al’Mahdi.. { Wanawake waovu ni wa wanaume waovu, na wanaume
 135. بيان الولدان من محكم القرآن، وهم الشباب الجُرد المُرد في بداية الشباب في محكم الكتاب .. Bayana Ya “Al’Wildan” Wavlan Katika Muhakam Al’Quran, Wao Ni Mabarobaro Ambao Ndio Mwanzo Kutoka
 136. Nashuhudia Kwa Allah Shahada Ya Haki Ya Yakini Kwamba Imetimu Kuwekwa Vitone Na Kupangwa Shakli Ya Al'Quran Wakati Wa Kuteremshwa Kama Vile Alikua Akitamka Nayo Muhammad Mtume Wa Allah.
 137. Bayana Ya Ushuhuda Kwa Kutumilizwa Al'Mahdi Al'Muntadhar Katika Muhakam ilio wazi Maana Yake Al'Quran ..
 138. Hakika mapenzi yanagawanika mara mbili .. Na nani alikuwambia ww ni kati ya majahili wa Mola wako Mlezi na Mola wangu Mlezi ewe rafiki yangu na mpendwa wa moyo wangu?
 139. Amerudisha Al'Imam Al'Mahdi Ju Ya Waulizaji Katika Dini Ya Allah Huruma Kwa Walimwengu ..
 140. Khalifa Wa Allah Al'Mahdi Al'Mnutadhar Nasser Muhammad Al'Yamani Anatoa Uwamuzi Wa Vita Dhidi Ya Aduwi Wa Allah Shetani Donald Tramp..
 141. أنا أتبرع بنصف ريال عشان القناة .. Mimi Nitajitolea Nusu Riali Kwajili Ya Kituo.. Bismillah Al'Rahman Al'Rahim, Na Salam ju ya Mitume na Alhamdulillah Rabil3alamin..
 142. Hu Mwaka 2005 Ni Mwisho Wa Siku Za Allah Kwa Zama Za Maisha Ya Dunia.
 143. Nini Maana Ya Jina La Allah Al'Swamad ?
 144. { Hakika wewe unamwonya mwenye kufuata ukumbusho, na akamcha Arrahman, Mwingi wa Rehema, kwa ghaibu. Basi mbashirie huyo msamaha na ujira mwema }
 145. Tangazo Ya Yale Malengo Ambao Al'Imam Al'Mahdi Nasser Muhammad Al'Yamani Kuhusu Mwaliko Wa Chakula Kwenye Uwanja Wa Sabini Katika Ramadhani ilio Pita Ya Mwaka 1440
 146. Tangazo La Bishara Kwa Amri Kutoka Kwa Allah ..
 147. Virusi Ya Korona Ni Kutokana Na Adhabu Ya Chini Pasni Na Adhabu Kuu Huwenda Wakaregea
 148. Kuzidisha Katika Fatwa Kuhusu Wudhu Ulio Timia..
 149. Mcheni Allah Wapendwa Wangu Ma Anssar Majeshi Wa Elektroniki Ulimwenguni ..
 150. Nabi Wa Allah Lut Ju Yake Sala Na Salam Aawakomboa Wageni Wake Kwa Waschana Wake
 151. Fatwa Kutoka Kwa Allah Kwa Kuharamisha Funga Ya Mwezi Wa Ramadhani Mpaka Mushuhudie Kuonekana Mwezi Wa Ramadhani..
 152. Ukumbusho Wa Mwisho Kwa Wote Wanadamu Kwamba Jua Limefikilia Mwezi Ili Angamie Mwenye Kuangamia Kwa Uwazi Na Ahuyike Mwenye Kuhuyika Kwa Uwazi
 153. Nini Kauli Yako Ewe Imamu Wa Uongofu, Je Katika Mali Ya Deni Ina Zaka?
 154. Ilikua Akida Ya Al Firaon Kwamba Mtume Wa Allah Yusuf Ju Yake Sala Na Salam Yeye Ndio Alio Khitimu Ma Nabi Na Mitume..
 155. Virusi Va Corona Na Bayana Ya Uwamuzi Wala Sio Mchezo ..
 156. Kutoka Kwa Khalifa Wa Allah Ju Ya Ulimwengu Kwa Raisi Wa China Shi Jin
 157. Bayana Ya Uhakika Wa Kitabu "Al'Mubin" Kinacho Baini Ambao Ndani Yake Mifunguo Ya Ghaib Na Inamhusu Mwenye Ilimu Ya
 158. Allah Yeye Ndio Kitu Ambae Mumbaji Wa Kila Kitu Ambae Hakuna Mfano Wake Kitu Katika Viumbe Vake
 159. Hakika Ya Dhati Ya Allah Ni Kitu Adhimu Nae Ni Adhimu Zaidi Sana Kwa Kila Kitu Ambao Ni Adhimu, Kwajili Ya Hivo Haikuweza Kuhimili Kuona Dhati Ya Allah Jabali Ambalo Ni Adhimu..
 160. Bayana Muhimu Kwa Wale Wana Akili Katika Ulimwengu
 161. Jumla Na Muhimu Kwa Wote Ulimwenguni; Kwa Binadamu Wote Mwislamu Na Kafiri..
 162. Virusi Ya Corona.. Wala Sio Corona Bali Ni Rijzi Yenye Shirika, Mungano Wa Ki Virusi..
 163. Kimbieni kutokana Na Allah Muleke Kwake Ikiwa Nyinyi Mwa Amini Kua Allah Yeye Ni Arrhama Arrahimin..
 164. Allahuma Nimebalighisha Kua Jua Limefikia Mwezi Ikazaliwa Mwandamo Kabla Ya Kusuf Ikakutana Nae Ikiwa Ni Mwandamo..
 165. Jibu La Al'Imam Al'Mahdi Kwa Fadhilat Ashekh Mwihishimiwa Zum..
 166. {wanao mcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wenye ilimu} Sadaqa Allah Al3adhim ..
 167. Imekurubia Adhabu Chungu Na Kutumilizwa Watu Wa Pangoni Na Arraqim Isa Ibnu Maryam ..
 168. Kul Aam Wa Antum Twayibun Wa Ala Alhaqi Thabitun Ila Yom Adin ..
 169. Bayana Ya Neno Arrijz Kilugha Katika Al'Quran Ya Kiarabu Ilio Baini.
 170. Itaenda Kuongezeka Ghamu Na Bala Enyi Ma3ashara Ya Ma Ajami Na Warabu Kwa Sababu Ya Ghadhabu Ya Mola Ml
 171. Al'Imam Al'Mahdi Amjibu Ali Alfarj Mgeni Wa Meza Ya Mazumgumzo Kabla Ya Kudhihiri..
 172. Mungu awapa fatwa ndani ya Muhkam ilio wazi maana Yake AlQuran Al3adhim kuhusu Mahdi ambae ni binadamu ambaye Mungu atamfunza maelezo ya kweli ya Quran
 173. {isipo kuwa anaye shuhudia kwa haki, na wao wanajua) Sadaqa Allah Al3adhim ..
 174. Na Je Kwa Mja Ana Khiyari Ya Kuteuwa Khalifa Wa Allah Pasi Ya Yeye?
 175. Hakika Ya Kitabu Ina Ma Imamu Wanaongoza Nayo Watu Kwa Njia Ilio Nyoka..
 176. Sababu Ya Kweli Ya Kumshirikisha Allah Na Siri Ya Maombezi ..
 177. Hivi Punde Kutoka Kwa Al'Mahdi Al'Muntadhar Kwa Ma Ansar Wote Walio Tangulia Walio Bira..
 178. Tangazo La Tokeo Ya Siku Ya Qadar Leilatul Al’QAdar Bora Kuliko Miyezi Alfu Kwa Yule Atakae Miongoni Mwenu Kutangulia Ama Kuchelewa
 179. Hivi Punde Kutoka Kwa AlImam AlMahdi Kwa Kila Mwislamu Amejisalimisha Kwa Mola Mlwzi Wa Ulimwengi
 180. kifo cha Amiri Khalid Bin Suleman
 181. Haraka Kwa Ma Anssar Wote Na Waislamu Wanao Mpwekesha Allah Mola Mlezi Wa Ulimwengu
 182. Suluhisho Ya Peke Ya Mtingisho Wa Vita Va Corona Na Hali Ya Hewa
 183. Ameuliza Mulizaje Akasema…
 184. Corona Virus Na Tangazo La Muujiza Ya Uponyaji Bila Chango Wala Dawa
 185. Ushindi Wa Mtingisho Wa Corona Kwenye Upeo Wa Macho Basi Hakuna chanjo Inaozuwia Wala Matibabu Yanufaisha Wala Quarantine inazuwia Mbinu Pana Kutoka Kwa Allah Basi Kimbieni Kutokana Na Allah Mukimbie Kwake Hakika Mimi Kwenu Kutoka Kwake Muonyaji
 186. Khutba Ya Juma inao Kusanya iliobarikiwa
 187. Hakika Atakae Ona Allah kua haiwezekani kabisa kwa moyo wake kwamba ataridhika mpaka ingie furaha katika Nafsi Ya Arahman basi hakika yeye mapenzi yake kwa Allah ni makubwa kabisa Basi hatokua mnyonge wala kuskitika mpaka siku watu watakapo simama
 188. Hakika Alieleza Muhammad Juu Yake Swala Na Salam MaKafiri Kuhusu Bustani Ya Allah Katika Mbingu Na Ardhi TutaWazidisha Ilimu Kwa Idhni Ya Allah Kutoka Kwa Kitabu Cha Allah
 189. Amerudisha jibu imam mahdi kwa mtangazaji wa kiarabu amabae ni muongo Muhammad arob3 na kwa wale walio msukuma ili ajitupe kwenye Taka za historia
 190. Ukumbusho Kwa Wale Walio Tayari Kukutana Na Allah Arabaniyin Vipenzi Vya Mola Mlezi Wa Walimwengu
 191. Sababu ya kutokuwepo kwa sauti na sura ya Muhammed bin Salman katika mkutano wa viongozi wa dunia katika mkutano wa kilele wa hali ya hewa huko Sharm elSheikh
 192. Mwenye kunichukia na achimbe kaburi lake
 193. Hivi Punde Kwa Kila Anae Hishimu Akili Yake Kama Binadamu
 194. Ukumbusho Covid Inao Chimba Makaburi
 195. Haraka Habari za janga kubwa duniani
 196. Onyo liliisha kwa mwezi wa Onyo
 197. Mwaka Wa Kifo Hakuna Kuiepuka Basi Wapi Pakukimbia!
 198. Onyo Kupatwa kwa mbingu siku moja
 199. Jibu la Mahdi Anayengojewa kwa Mshauri na natumai kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba atakuwa miongoni mwa watangulizi wema
 200. Alianza kutafsiri maono lakini ikawa na kuwa Bayana ya umilele kwa kadara ilio kadiriwa na kwa Mungu mambo hurejeshwa na majibu kwa waulizaji
 201. Enyi Waislamu Enyi Waislamu Mwogopeni Mungu Mola wa walimwengu wote na musifuate mulhidina wasioamini Mungu Bwana wa walimwengu kwa hivyo mumkimbie Mungu mukimbilie kwake Hakika mimi kutoka kwake muonyaji baini
 202. Mridhike na yule ambaye Mungu amemchagua
 203. Miujiza isiyo ya kawaida ya Bikira Maryam
 204. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ صدق الله العظيمKurudisha Jibu Kwa Ashraf
 205. Mikail anashikilia nafasi ya juu ya uongozi na ni msimamizi wa “Almuakibat” wanao pishana wa mchana na usiku
 206. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ
 207. Bishara njema enyi Wakristo kwa kuwa hakuwawa
 208. Mwenyezi Mungu awabariki kwa mwezi wa Ramadhani na siku zote za zama basi usiabudu Ramadhani na mumwabudu Mwingi wa Rehema katika kila wakati na mahali Aliniusia Swalah na Zaka maadamu ni hai
 209. Mtume wa Mwenyezi Mungu Musa na ukoo wa Imran ni katika kizazi cha Mtume wa Mwenyezi Mungu Yusuf
 210. Kumsabeh Allah nayo ni aina kubwa zaidi ya kuomba msamaha Na ufafanuzi wa njia ya imamu kwa kushikamana na Kitabu cha Mwenyezi Mungu na Sunnah za Mtume Wake ambazo zinaafikiana na Kitabu cha Mwenyezi Mungu
 211. Basi kumbusha kwani ukumbusho huwafaa Waumini Hakika Mwenyezi Mungu amenichagua mimi kuwa Khalifa wake juu ya walimwengu basi mcheni Mwenyezi Mungu na wala msijisikie salama kutokana na Mbinu Yake na jueni kwamba Mwenyezi Mungu anatekeleza amri
 212. Jibu la Imam Mahdi kwa Abdul Rahman Saad kutoka Ni Miongoni Mwa Ma Ansar wema waliotangulia Mwenyezi Mungu akipenda Aliye juu Mwenza
 213. sajili ili Kufatilia kuwazidisha hadithi za kuvutia na kumbukumbu kwa wale wanaokumbuka
 214. Taarifa muhimu kwa mataifa yote ya ufalme wa dunia
 215. Onyo kwa mataifa ya warabu na wasio Waarabu
 216. Fedheha na Kashfa ya utungaji katika Ufalme
 217. Swali kwa kila mtu mwenye akili timamu Je Muhammad bin Salman alitaja vita vya Urusi na Ukraine
 218. Mfululizo wa ma bayana ya corona viros na siri ya mbu wa siri
 219. Kashfa ya kusikika ya kimataifa فَضيحَةٌ مُدويةٌ عالَميَّةٌ
 220. Uwamuzi Wa Veto Ju ya uamuzi wa Biden na tangazo la Omicron XXL ni janga la kimataifa قَرارُ الفيتو لِقرارِ بايدن وإعلانُ أوميكرون XXL قارِعَةٌ عالميَّةٌ
 221. Swali kwa Imam Mahdi kuhusu siku ya Arafah سؤال إلى الإمام المهديّ عن يوم عرفة
 222. Bayana Ya Udh7hiya Kutoka Kwa Kitab Kwa Wote Waislamu Wenye Uwezo Na AlHamdulillah Rabi Al3alamin بيان الأضحيّة من الكتاب إلى كافة المسلمين المقتدرين والحمد لله ربّ العالمين
 223. Sayari ya Saqr imekaribia sehemu katika nukta ya chini ya mwamba ya Nguzo ya kuba la anga kati ya mbingu na dunia
 224. Halijoto ya hali ya hewa inaendelea kupanda kutokana na vuke ya jahanamu pamoja na joto la jua katika muhkam Al’Quran Al3adhim
 225. Hivi Punde haraka Kwa wanadamu wote na kila mtu mwenye kutafakari
 226. إعلانُ استِمرارِ صَيْف سَقَر نذيرًا للبشَر Tangazo la kuendelea kwa majira ya joto ya Saqr ni onyo kwa wanadamu
 227. Kanuni ya ukweli ndani ya Qur’ani Tukufu inao toa Fatwa kuwa kila tendo lina mtendaji
 228. سَبَبُ حَرارةِ المناخ الحَقُّ يَعلو ولا يُعلَى عليه Sababu ya joto la hali ya hewa Haki inapa juu Na Wala Hakuna kitu kitakua ju Yake
 229. وصايا خليفةِ الله المهديّ إلى المُجاهدين في أرض فلسطين Wasia za Khalifa wa Mwenyezi Mungu AlMahdi kwa Mujahidina katika ardhi ya Palestina
 230. Mungu atapandisha joto hadi digrii 151 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ‎﴿٣٣﴾ SuraAlnahl
 231. لا يَزالُ يَومُ السَّبْتِ السَّابعِ من أكتوبر يَومَ نَحْسٍ مُستَمرٍّ عَلى شَيَاطِينِ البَشَرِ بإذن الله الوَاحدِ القَهَّار Jumamosi tarehe saba Oktoba Bado inaendelea kuwa siku ya misiba inayoendelea kwa mashetani wa kibinadamu Kwa idhini ya M
 232. غَزّةُ المُعجِزَةُ مَقبَرَةُ مَن غَزَاهَا Gaza ya kimiujiza ni makaburi ya wale walioivamia
 233. نَصَرَ اللهُ جَيشَ المُؤمِنين لتَحرِيرِ فلسطين بِخَمسَةِ آلافٍ من المَلائكةِ مُسَوِّمِينَ Mungu ameipa ushindi jeshi la waumini kuikomboa Palestina kwa malaika elfu tano Kwa Vifaa vya kuvunja na kuvamia katika shambulio
 234. فَتوى الإمام المَهديّ تِجاه حَركة حَماس Fatwa ya Imam Mahdi kuhusu harakati ya Hamas
 235. Uthibitisho wa kupandishwa kwa vuke la joto la Saqr majira ya kiangazi kuanzia tarehe 21 Disemba hadi Mwenyezi Mungu Akipenda Mola Mlezi kwa wale wanaotaka kusonga mbele au kuchelewesha miongoni mwenu Mwenyezi Mungu ni Mkuu na utukufu ni wa Mweny
 236. Haraka Kutoka kwa Imam Mahdi hadi serikali zote za Kiislamu na watu Wa mataifa yao Waarabu na wasiokuwa Waarabu natoa wito kwa viongozi wote wa Kiarabu hasa na Waislamu kwa ujumla kutangaza utayarifu na kua tayari wa vita
 237. صَيفُ سَقَرَ يَبدأُ في اجتياحِ شِتاءِ القُطبِ الشَّمالي كَما وعَدناكُم بالحقِّ لعَامِكم هذا 1445هـ Majira ya joto ya Saqr yanaanza kupita majira ya baridi ya Ncha ya Kaskazini kama tulivyokuahidini kwa ukweli kwa mwaka wenu huu 1445 Hijria
 238. تأكيدُ ذَوبانِ الجَليدِ الجَديد في السّويد في نَفْس فَصْلِ الشِّتاء الجاري Uthibitisho wa kuyeyuka kwa barafu mpya nchini Uswidi katika msimu sawa wa msimu wa baridi hi inao endelea
 239. عَامُ الجَحِيمِ وعَذابٌ ألِيمٌ عَلى كُلِّ شَيطانٍ رَجيمٍ مِن الجِنِّ والإنسِ ومِن كُلِّ جِنسٍ Mwaka wa Jahannamu na adhabu chungu kwa kila shetani aliyelaaniwa miongoni mwa majini na watu na kila jinsi
 240. سُؤالٌ مُوَجَّهٌ إلى أهْلِ اليَمَن خاصَّةً Swala lililoelekezwa kwa watu wa Yemen haswa
 241. ردودٌ للسّائلين مُختَصرةٌ مِن مُحكَم التَّذكِرة Majibu mafupi kwa waulizaji kutoka kwa muhkam Ilio wazi maana yake Ukumbusho
 242. إعلانُ انتهاءِ الفُصولِ الأربعةِ من بَعْد اجتياح الشِّتاءِ الجاري حتى تَخضَعوا لأمرِ اللهِ وتُسَلِّموا تَسليمًا Kutangaza mwisho wa misimu minne baada ya uvamizi wa majira ya baridi ya sasa ili ujisalimishe kwa amri ya Mungu na ujisalimishe kikam
 243. يا مُسلِمِين يا مُسلِمِين كَوكَب العَذاب وصَل كَوكَب العَذاب وصَل Enyi Waislamu Enyi Waislamu Sayari ya adhabu imefika Sayari ya adhabu imefika
 244. القول المختصر في المسيح الكذاب الأشر Taarifa fupi kuhusu Masihi mwongo Ambae Mwenye shari
 245. إعلانُ مَوعِدِ دُخُولِ كَوكَبِ الأرضِ في مناخِ كَوكَبِ سَقَر القَولُ الفَصلُ ومَا هو بالهَزلِ Kutangaza wakati ya sayari ya Dunia kuingia katika hali ya hewa ya sayari ya Saqar Kauli ya mamuzi sio mzaha
 246. Na Kila Ju Ya Mwenye Ilimu Mjuzi Zaidi
 247. Hukumu ya Quraan ni kwamba Mwenyezi Mungu aliufanya mwanzo wa Ramadhani kwa mwaka waenu huu 1445 hijria Jumanne
 248. Bayana ya mapenzi kwa Mwingi wa Rehema na kila siku yeye yuko Kwenye jambo
 249. Sayari Saqr inapandisha joto la Ardhi na kuvuruga mfumo wa sayari zote za mfumo wa jua na wanateseka kwa kukaribia kwakeJe Hivi hamuwi wachaji!
 250. Sayari ya Saqr ilifika Ishara ya kuthibitishwa kwa Mahdi Nasser Muhammad AlYamani Anayesubiriwa