الموضوع: אל כלל העולמות הנה לכם ידיעה כבירה

1

אל כלל העולמות, הנה לכם ידיעה כבירה ..

האימאם אלמהדי נאסר מוחמד אל-תימני
10 - ד'וּ-אַלְחִגַ'ה - 1442 (לוח מוסלמי)
20 -יולי - 2021 לספירה
12:01 בערב
(על פי השעה הרשמית של [מכה] אם העיירות)
_____________


אל כלל העולמות, הנה לכם ידיעה כבירה ..


בשם אללה הרחמן והרחום, מח'ליף אללה על העולמות האימאם אל-מהדי האדם אשר למדהו אלוהים את ההצהרה המקיפה לקוראן ..
אני אעיד את אללה ומספיק אללה כעד שאכן עולמכם הסתיים והגיע סופכם ומועד דינכם התקרב בזמן שאתם בִּבְלִי דַּעַת פונים עורף מלהתחקות אחרי הקוראן הגדול הזה באותה מידה המוסלמים וגם הנוצרים או היהודים וכל האתאיסטים בריבון העולמות וכלל האנשים למעט שרחמיהן ריבוני.


שכבר ריבוני ציווה עלי להודיע ​​לכם להסתכל על המתרחש סביב כדור ארצכם בכדי שתדעו שבאמת מיועד זמנכם התקרב בזמן שאתם פונים עורף בהסחת דעתכם מהאמת מסיבת התקרבות כוכב סאקר (ניבירו) יותר ויותר , ותמצאו את שמשכם סובלת משָׁאַגו הזעם והנשיפה בגלל התקרבות כוכב העינוי סאקר, וכבר נמצאת מאחורי השמש והיא עומדת (ניבירו) לזרוח מעליכם בפתע מכיוון דרום השמש והאדמה, אז הקשיבו והבינו את אשר נגיד לכם בצדק וכי קללה אלוהים תהיה על הכזבים: ואתם עוד תראו אותה ברגע שתזרח עליכם במפתיע מדרום כדור הארץ! ולמרות שהיא תעבור הרחק מאדמתכם; בין כדור ארצכם וללא השמש מכיוון הדרום הסולארי והיַבַּשׁתִי , אך מגודל קוטרו הענק של כוכב סאקר תחסום את האופק הדרומי ברגע זריחתה ; כתוצאה מזה קוטר כוכב הלכת סאקר יסתיר את צד הדרומי של החלל ובתיאור מדויק יותר היא תכסה את החלל הדרומי מהדרום-מזרחי המרוחק אל הדרום-מערבי המרוחק עוברת בחלל הפלנטה שלכם תתיז גִּצִּים כטירה מטִיט גופרית ונחושת צהובה (פליז); אלמנטים עוצבו וסומנו על ידי ריבונכם עבור הפושעים, תחילה תירה גושים כגודל ארמון גבוהה ואז מתפזרת למטאורים כאליו היא פצצת אשכול ואז חודרת אל האַטמוֹספֵרָה גשמים של אש פליז, אז לאן הבריחה ??!


אני נשבע באללה הכופה אני לא שר לכם בשירה ולא מגזים שלא בצדק בפרוזה למעשה הידיעה הזו באה ממבורר הזֵכֶר הקוראן הגדול, הבטחת אלוהים כידוע אלוהים לא יפר הבטחה כאישור לדברי אללה העליון:{ האדם קצר רוח מטבע בריאתו עוד אראה לכם את אותותיי לכן אל תמהרו (37) ואומרים מתי יתגשם האיום הזה אם אמת בפיכם (38)לו רק ידעו הכופרים כי יבוא זמן ולא יכלו להדוף את האש מעל פניהם ולא מעל גבם והם לא מנצחים (39)אלא תבוא עליהם כחתף ותכה אותם בהלם ולא יוכלו להשיבה לאחור ולא תינתן להם ארכה(40)} צדק אלוהים האדיר [סורת אל-אנביאא'].


והזהרתי אתכם מאז מאה ארבעים וארבע אלף דקות מתיבת השש שכמעט ואוזלת, קרוב לוואדי אל-נצאר (התומכים) ממהרים לחשב זאת במתמטיקה לפתות את עצמם ואת משפחותיהם, אין מצב שאתם תוכלו לדעת עד אשר ילמד אתכם ואת העולמות מי שהביא לו אלוהים את ידע הספר; זה האדם אשר הרחמן (אלוהים) מלמדו את הצהרת ההסבר המקיפה לקוראן, אך לא על ידי ידע סְפָרוֹת פסוקי הקוראן אשר אלוהים לא שלח בה כל אסמכתא כלשהי למעשה את ידע הפוסקים הן ממילותיו של הקוראן הגדול, אני קורא לאללה להיות עד ואללה מספיק כעד שלאימאם מהדי נאסר מוחמד אל תימני אין התגלות חדשה; אלא הצהרת ההסבר המקיף לאזכורכם ואזכור אלה שהיו לפניכם, ואין לי אלא תנאי אחד לכל בני האדם שהם: הבוררות השיפוט יהיה בספר אללה הקוראן הגדול אשר בו רכז אלוהים את אזכורכם ואזכור מי היה לפניכם ואלוהים תרגם אותו בלשון ערבית ברור כאישור בדברי אלוהים העליון:
{ או לקחו להם בלעדיו אלים אחרים אמור הציגו את ההוכחה אשר בידכם הנה אזכור של אלה אשר אתי ותזכורת של אלה שהיו לפני אולם מרביתם אינם יודעים את האמת והם פונים עורף (24)} צדק אלוהים האדיר [סורת אל-אנביאא'] .


הו אנשים, הקשיבו והבינו את מה שאגיד לכם בצדק: את בְּשׂוֹרָה שליחת האדם אשר אללה מלמדו את הצהרת ההסבר של כלל פסוקי הספר אשר אללה פטר מחובת הצהרותיה את שליחי הספר בכל זאת אללה לימד את שליחי הספר שהמופקד להסביר את כלל הצהרתה אל העולמות הוא האדם שאללה שולח באחרית הימים בקרב האומה המדודה בספר; זהו ח'ליפה אללה אל-מהדי אשר בו נחלקים ,שאכן שליחי אללה לפי הספר אמרו לעמם והזהירו אותם מפי אויבם השטן הארור וניבאו להם את הבשורה בדבר שליחת האדם שמעניק לו אלוהים את ידיעת הספר; זוהו ההוכחה לח'ליפה אללה על העולמות בזאת שהוא יגלה לעולמות את הפסוקים אשר אסר אלוהים על העמים הקדומים לשאול את שליחיהם לגביה בכדי שזה לא יעִיב עליהם לאחר אמונתם אז זו תהיה הסיבה לבִּלְבְּלָה שלהם; מכיוון שזה יהיה קשה לעקול עבור המוחות שלהם בשל בורותם לגבי הידע המדעי לגביה אז הם לא יאמינו בה אם לו לימד אלוהים את שליחיו את הצהרתה אז הם יתכחשו בזה ויחזרו בהם לאחר שהאמינו כופרים ,אז אמרו לעמיהם (שליחי הספר משני 1המשאות) שהפסוקים הללו אללה ישלח בה אדם מן הצדיקים ויעניק לו אלוהים את ידע הספר כאתגר מאת ריבון העולם מול האומה הממוספרת (אחרית הימים) שהקיף אלוהים אותם מהמדעים אשר אללה לא הקיף בו את כלל העמים הקדומים אז גירה אותם אלוהים עם מה שלימד אותם והם נהיו עבדים של טבע הפיזיקה והם שכחו שאללה הוא זה שהציב את הפיזיקה של הטבע ליקום ולאקלים (תהילה לו), אז אללה שלח את האדם המיועד שאללה מעניק לו ידע הספר ולא ידע כלשהו בספר! אלא כל הידע של הספר ומספיק בזה כאתגר מאללה מול העלומות; (אחרי אללה ברמתו המדעית בממלכת אללה תהילה לו).


ואל קהילת העולמות, נושא מי טוען בזהותו של אל-מהדי המיוחל אינה עניין קל, העובדה כי הוא מְמוּנֶּה (בידיעת הספר) לתת הצהרת פסוקי הספר אשר אללה אסר על עמי השליחים לשאול עליה כדי לא תצטברחו ותהיה הצהרתה גורם בכך שתרבה מצוקתם ולהטיל ספק בשליחיו של אללה כתוצאה מכך יכחישו אותה (כופרים בזה) אז אלוהים יגרום לליבם לסטות. על כך אמר אללה העליון: {הוי אתם אשר האמינו אל תשאלו על דברים אשר אם יֻחְוְורוּ לכם יקשו עליכם ואם תשאלו עליהם כאשר יורד הקוראן יחוורו לכם נמחל אלוהים לגביה וכי אלוהים סלחן חְנוּן (101)כבר שאלו אנשים אשר היו לפניכם לדעת דברים מעין אלה ואז נהיו כפרו בהם (102)} צדק אלוהים האדיר [סורת אל-מאאידה].

לכן הודיע מוחמד שליח אללה (​​בפקודת אללה) מי שכופר במסר הקוראן הגדול אשר הביא יחד אתו למסור בשורה על האתגר מאללה על ידי שליחת האדם אשר אלוהים מלמד אותו את ההצהרה (הסבר) המקיפה לספר אלוהים הקוראן הגדול אז הוא יקיים את הטענה הזו על העולמות; כנגד מי שמכחיש כל דבר כלשהי מהפסוקים המדעיים ובזאת אלוהים יהפכו הדומיננטי בעולמות על ידי הידע שלו במה שהם בו במחלוקת, ולא רק עניינים דּוֹקְטְרִינוֹת בלבד למעשה עוד יהי חלקי דעות שונים בין אנשי הידע בפיזיקלית רפואית ביחס למה שהם מכנים לזה (קורונה). ופיזיקה מדעי הטבע והִתְהָווּת וסיבות למה שקוראים לזה באסונות האקלים ובכך יכריע ביניהם ח'ליפה אללה אל-מהדי נאסר מוחמד אל-תימני יכריע במה שהיו במחלוקת בתנאי כאשר את משלמד אותם הם ימצאו אותו בפועל במציאות האמתית במידת דיוק ללא כל שגיאה ;אלא לנכון 1 + 1 = 2 ללא צל של ספק וחשד, ולא מביא לכם בשיפוט ביניכם מתוך השערה מדעת עצמי למעשה יש לכם תנאי עלינו לא מְפֻבְּרָק שאביא לכם אותו מבורר (דין) הקוראן הגדול אשר הורד על חותם הנביאים והשליחים הנביא אל-אומי (אינו יודע קרוא וכתוב) מוחמד שליח אללה תפילת אלוהים עליו ושלום, על כך ציווה אלוהים את שליחו (כי כל מי מכחיש בקוראן הגדול) יקרא אתגר עליהם באללה וח'ליפה אל-מהדי האדם אשר מעניק לו אלוהים את ידע בספרו הקוראן הגדול ואז יקים את הטיעון עליהם במידע והיגיון הפיזיקה ודין הקוראן הגדול, ובאה גורל האתגר מאלוהים אל-עזיז אל-חַמִיד אל קהילת המכחישים (כופרים) בקוראן האדיר שהורד בהתגלות על מוחמד שליח האל אל כלל האנשים ,ומי מכחיש מוחמד שליח אללה בקוראן הגדול הוא בוודאי ימצא את התגובה בדברי אלוהים העליון:{ויאמרו אשר כפרו אינך מושלח אמור די באלוהים כעד ביני וביניכם ובמי שדעת הספר בידו(43)} צדק אלוהים האדיר [סורת א-רעד].

אכן זוהו הוכחה האמת לגבי אופן הִכַּרְתָּ ח'ליף אל-מהדי אל-נאסר (תומך) למוחמד (הנביא) עליו הברכה ושלום מבורך שזה: סמכות מידע הצהרת האמת לקוראן בתחומים שוני מַחֲלוֹקְתְכֶם הפִקְה והפיזיקה המדעית.


הו קהילת הבורים בקרב מנהיגי עמים האנושות: אין ספק תהפוך תאוריית ההתחממות הגלובלית לאֶפֶס מְאֻפַּס בגלל אלוהים לא הוריד בזה כל אסמכתא, למעשה אתם תמצאו שאת הסיבה למה שאתם קוראים לזה שינויי אקלים הוא בגלל שההתקרבות כוכב העינוי (החֲרִיכָה-לאנושות) היא מתנדנדת ואז זורחת באופק הדרומי לכדור הארץ ותעבור בין השמש והארץ, אז אל תעצרו מפעלי הכלכלה שלכם ותנתקו את פרנסתכם , וקדמה הפתווה שלנו בצדק מלפני שפקדה בכם בהלת שינויי האקלים שאין שום קשר עם מה שמדעני האקלים וההיווצרות טוענים שזה בגלל פחמן מפעלי בני האדם! ואני נשבע באללה היחיד הכופה תחתיו עוד תדעו בקרוב שאת משטענו בכך מדעני הסביבה והאקלים והאסטרונומים יהפוך לאפס מצד שמאל, ובשום פנים ואופן לא יסתור ח'ליפה של אללה אל-מהדי נאסר מוחמד אל-תימני לגבי הפתווה שלי שכן מלפני יותר משש עשרה שנה זה בגלל התכתשויות של כוכב העינוי ממקום רחוק, והוא התקרב יותר מאשר קודם , אז בכל פעם שמתקרב לאדמתכם מתעלה רמת מלחמת אלוהים האקלימית בגלל השפעתה על השמש והאדמה והירח ואנחנו צודקים ועוד תדעו זאת! ותראו למה סביבכם את השמים והארץ האם יש משהו שמתקרב לכוכב כדור הארץ ?? כבר התקרב זמנכם בעודכם עוד לא קמתם מסיח הדעת שלכם ולא נעניתם לקראית הקורא אל אלוהים וח'ליף שלו אל-מהדי נאסר מוחמד אל-תימני.ומזהירכם אזהרה אחרונה :

כי תראו למה שקורה סביבכם מהשמיים והארץ, אתם תגלו את אשר השפיע על השמש והירח וכדור הארץ וכוכבי הלכת אחרים הוא כוכב הלכת סאקר (ניבירו), למעשה התקרב יותר מהמקום המרוחק ונהיה קרוב וסופכם התקרב, אז תבצעו את אשר ציווה אלוהים עליכם ממבט המדעי לאמת בהתקרבות כוכב העינוי, בכך התקרב סופכם אם כי בעודכם לא האמנתם שייסר אלוהים אתכם בעונש הקל על ידי החיילים הנסתרים (את מה קראתם לזה קורונה וזה אינו בקורונה) ומושך בו אלוהים אליכם מהיכן שאין לכם מושג את מקור ווירוס יתוש הדם מהעונש הקל אולי תפנו אל אלוהים ותחזרו בכם מהתועים ותצייתו לאלוהים וח'ליף אללה ותעקבו אחר קורא האמת מאת ריבונכם , ועוד יבטל אלוהים את כלל חיסונכם בידי חיילים חדשים וחזקים ואז אללה יהפוך את חיסונכם צער ודאגה וחרטה שלא תועיל לכם דבר, בעוד כוכב סאקר שמתקרב לכדור ארצכם הוא החמור והמר ביותר, ולא יעצתי לכם בעצה זו על דעתי האישית , למעשה תמצאו אותה בדבריי אלוהים העליון:{ואלה אשר הכחישו באותותינו נמשוך אותם בלא שידעו מאין (182) ואכתיב להם כי תַּחְבּוּלַתי איתן (183) או לא ימלאו מחשבה ויבינו כי אין בחברם שיגעון וכי כל תפקידו להזהיר ברורות (184) האם לא יביטו אל מלכות השמים והארץ ואל כל אשר ברא אלוהים ולא יעלה בדעתם כי אולי קרוב זמנם ולאחר כל זאת לאיזה אומר עוד יאמינו (185)כל אשר יתעהו אלוהים אין לו מנחה והוא יניח להם לעמוד בעריצותיהם ולהתחבט חשוכי אור (186)} צדק אלוהים האדיר [סורת אל-אעראף].

וכהצדקה לדברי אלוהים העליון:
{הניחו לי לטפל למכחשים בדיבור זה אשר נתגנב אליהם בלא שידעו מאין (44) ואכתיב להם כי תַּחְבּוּלַתי איתן} צדק אלוהים האדיר [אל-קַלַם]

אלוהי העברתי את המסר .. אוי אלוהי תעיד ואני מעיד על התומכים(אל-אנצאר) העדים על העברת המסר לעולמות שלא לרפות ולא מנוחה מלדווח את המסר.


הו קהילת המובחרים הראשונים שבתומכים (אל-אנצאר) ,אל קהילת המוסלמים והמחפשים את האמת מ העולמות: מאחלת שבכל שנה ואתם טובים ועל האמת איתנים אל עד יום הדין.

ושלום על השלוחים ושבח לאללה ריבונו של עולם ..
ח'ליף של אללה על פני העולמות האימאם מהדי נאסר מוחמד אל תימני
__________

מקור ההצרה לחץ כאן
1שני המשאות: מין האנושי ומין השדים

اقتباس: اضغط للقراءة

עודכן לאחרונה: 02-08-2021 07:04 PM